Bugün

Karaman Hava Durumu

Sal?
Sal?
Gk Grltl Sa?anak Ya???l?
26C / 15C
ar?amba
ar?amba
Gk Grltl Sa?anak Ya???l?
26C / 15C
Per?embe
Per?embe
Mevzi Sa?anak
27C / 15C
Cuma
Cuma
Mevzi Sa?anak
28C / 16C