Bugün

Sakarya Hava Durumu

Sal?
Sal?
Gk Grltl Sa?anak Ya???l?
27C / 19C
ar?amba
ar?amba
Mevzi Sa?anak
29C / 17C
Per?embe
Per?embe
Mevzi Sa?anak
30C / 18C
Cuma
Cuma
Mevzi Sa?anak
30C / 19C